zouharova 23.01.2024

Vítejte na webu e-inep

5

INEP, online vzdělávácí platforma spuštěná v roce 2018, zprostředkovává základy o prevenci rizikového chování se zaměřením na prevenci užívání látek a nelátkových závislostí. Vychází z projektu UPC Adapt a evropského curricula EUPC. Sestává ze série přednášek, které jsou zprostředkovány jak psaným obsahem, namluvenými prezentacemi, zaznamenaními živými vystoupeními, samostudiem, kvízy a závěrečným testem. I když jsou přednášky zaměřeny na užívání návykových látek a závislostní chování, principy vědy o prevenci se vztahují k dalším typům rizikovécho chování. 
INEP je v souladu s mezinárodními standardy a trendy e vzdělávání v prevenci. Platformu INEP lze ho použít v různých variantch a pro různé účely a to jak jako samostatný kurz, či lépe ve formě “blended learning”, tak pro tvorbu a realizaci různých typů kurzů pro studenty různých oborů vysokých škol majících vztah k prevenci. Je upraven take pro využití v rámci celoživotního vzdělávání preventivních pracovníků v praxi v různých oblastech prevence, pracovníků na místních samoprávách nebo ve státní správě. Je nabízen v několika různých jazycích.


9  INEP PRO PEDAGOGY

 Pro pedagogy je určena verze INEP 40, která reprezentuje minimální základní verzi kurikula vybavující pedagoga pro preventivní práci v dětmi v oblasti programů všeobecné prevence. Samozřejmě výhodné je využít rozšířených forem této verze, tedy forem kombinujících e-learningový základní kurz facilitovaný trenérem v rámci více komplexního vzdělávacího programu (např. INEP Plus). Využít však lze samozřejmě také pouze základní plně automatickou verzi INEP  40 s virtuálním tutorem.10  INEP PRO STUDENTY

Pro studenty je určena verze INEP 40 Univerzity, která předpokládá adaptaci základní verze do univerzitních podmínek, tedy verzi facilitovanou pedagogem daného oboru a školy v rámci předmětu, který využívá jako základ digitální podobu INEP 40. Pro tento účel Portál nabízí pro pedagogy vysokých škol postup, jak využít základní modul INEP 40 pro tvorbu vlastního předmětu v rámci jeho/jejího oboru a kurikula. Jde o jednoduchý implementační postup a školy/obor tak pro své studenty získá moderní podobu předmětu pro výuku prevence, postavenou na EUPC a jeho verzi INEP 40.11 INEP PRO PRACOVNÍKY V PRAXI

 Pro pracovníky v praxi jsou určeny jak krátké komprimované verze INEP 8, tak plná verze INEP 40, které v jejich případě mohou použít ve formě samonavigující základní verze INEP 40, nicméně přesto i zde doporučujeme preferovat a využít některý z programů, kde INEP 40 je faiilitován trenérem a tvoří nadstavbu v rámci nějakého komplexního programu např. v podobě INEP Plus (viz verze pro Pedagogy).


12


“Rozvoj a podpora preventivních pracovníků.”

Hlavním cílem INEP je zvyšovat informovanost o poskytování kvalitní a na důkazech založené prevence rizikového chování na národní i místní úrovni, která je v souladu s profesními standardy prevence na evropské i celosvětové úrovni. Kvalita a professionalita preventivních pracovníků je klíčem k budoucímu vývoji prevence závislostí. Je to klíč k poskytování bezpečných a efektivních preventivních programů a přemostění mezi preventivní vědou a praxí. Platforma INEP je určena pro celoživotní učení a zaměřuje se zejména na univerzitní studenty a dale se vzdělavající odborníky v oblasti prevence rizikového chování bez ohledu na původní vzdělání.
Odkazy