zouharova 24.01.2024

Odborný výbor

32


Odborný výbor platformy INEP je reprezentativní skupinou odborníků dohlížejících a zodpovídajících za kvalitu obsahu platformy INEP. Jeho primárním posláním je zajištění odborné úrovně a kvality dílčích vzdělávacích aktivit a programů, včetně převodu do různých jazykových mutací a kulturních adaptací. Součástí činnosti výboru je řešení terminologických, didaktických, teoretických i dalších odborných aspektů spojených s produkty INEP.


 

 

Odkazy