zouharova 01.02.2024

Příklady vzdělávacích modelů


453V současnosti se již v mnoha zemích postupně začíná formovat základní rámec profesní kariéry preventivních pracovníků. Samozřejmě, že nejvíce obvyklým je model specializačního vzdělávání, tedy situace, kdy daný pracovník (např. pedagog nebo psycholog) absolvuje specializační vzdělávací program v prevenci a rozšíří tam své původní vzdělávání v daném oboru o oblast témat samotné prevence. Velmi zdařilým příkladem základního vstupního kurzu do oblasti prevence je budovaný systém vzdělávání postavený na Evropském kurikulu pro prevenci (EUPC). V této oblasti je zajímavým modelem kombinace in-line kurzu INEP 40 a zkušeným lektorem vedený kurz nabízený ISSUP, pod názvem INEP Plus. Některé profese mají prevenci již integrovanou do svého základního pregraduálního vzdělávacího univerzitního kurikula článek CEJPH – 2019 UPC. Vývoj však šel tak zásadně kupředu, že je dnes v některých zemích možné prevenci studovat jako zcela samostatný obor a existují také první programy postgraduálního vzdělávání (PhD) v prevenci (např. na Univerzitě v Záhřebu v Chorvatsku). Kariéra preventivního pracovníka začíná tedy dostávat nejrůznější podoby a je rozvíjena a budována pro velice široké spektrum oborů.

Odkazy