zouharova 24.01.2024

INEP CŽV 40


422

On-line modul INEP 40 Celoživotní vzdělávání je určen pro a jakéhokoli relevantního kurzů kontinuálního (celoživotního) vzdělávání určeného pro pracovníky jakéhokoli relevantního oboru majícího vztah k prevenci rizikového chování (psychologie, pedagogika, etopedie, sociální práce, medicína atd.). Jeho doporučené použití v modifikaci 40 hodin (samotný on-line modul) může být dvojího druhu: (a) první možností je podobně jako v případě modulu INEP 8 Continual education (proklik) pro vložení do kurikula vhodného kurzu typicky např. tematické celky zaměřené na mental health nebo public health témata atd.) jako doplnění učiva nebo prostě jako tematické ukotvení prevence a nabídnutí základní perspektivy a pojmů a definic. (b) druhou možností je použití on-line modulu INEP 40 Lifelong Learning jako zcela samostatného kurzu v rozsahu 40 hodin jako samostatný a samonosný kurz CŽV v on-line formě (self-led).

Odkazy