zouharova 01.02.2024

Rámec

 
452Prevence rizikového chování klade vysokou míru náročnosti na realizaci vývoje, implementace, realizace a vyhodnocení dílčích programů a intervencí, stejně jako na koordinační práci. Pracovníci v prevenci dnes tvoří široké spektrum odborníků s pedagogickým, psychologickým, sociálním, kriminologickým, medicínským nebo jiným podobným vzděláním. S ohledem na mezioborový charakter prevence je tak velmi složité jasně definovat kritéria a nároky na tuto profesi. Harmonizační proces běží velmi obtížně na národní i mezinárodní úrovni. Poslední dekády však s sebou přinesly velmi zásadní posun v definici požadavků na vzdělávání preventivních profesionálů, vznikla první mezinárodní vzdělávací kurikula, kompetenční modely a vzdělávací standardy. Pro posouzení znalostí, kompetencí a dovedností jsou stanoveny tzv. kompetenční modely

Odkazy