zouharova 24.01.2024

INEP CŽV 15


421On-line modul INEP 15 Celoživotní vzdělávání je určen pro účastníky kurzů kontinuálního (celoživotního) vzdělávání určeného pro pracovníky jakéhokoli relevantního oboru majícího vztah k prevenci rizikového chování (psychologie, pedagogika, etopedie, sociální práce, medicína atd.). Jeho doporučené použití v modifikaci 15 hodin je pro vložení do kurikula vhodného kurikulu pro danou profesi buď samostatně jako ucelený modul zaměřený na tuto tematickou oblast, nebo jako součást širších tematických celků – např. typicky celků zaměřených na témata spojená s mental health nebo public atd.). Použití může být v zásadě může být dvojího druhu: (a) první možností je podobně jako v případě modulu INEP 8 Continual education (proklik) pro vložení do kurikula vhodného kurz nebo je (b) druhou možností použití on-line modulu INEP 15 Continual education jako zcela samostatného kurzu v rozsahu 15 hodin jako samostatného a samonosného kurzu v on-line formě (self-led) nebo (doporučená verze) jej kombinace s facilitací pedagogem. Modul je vhodný jako určitý teaser odkazující např. na větší specializované kurzy nebo prosté tematické ukotvení prevence a nabídnutí základní perspektivy a pojmů a definic v kurzech pro tyto cílové skupiny odborníků.


Doporučené implementační schéma  (v procesu) 

Odkazy