zouharova 17.01.2024

INEP University 40


228On-line modul INEP 40 Univerzity je určen pro studenty jakéhokoli relevantního studijního programu (psychologie, pedagogika, etopedie, sociální práce, medicína atd.) v rámci pregraduálního vzdělávání. Jeho doporučené použití v modifikaci 40 hodin (samotný on-line modul) může být dvojího druhu: (a) první možností je podobně jako v případě modulu INEP 8 University (proklik) pro vložení do vhodného předmětu v kurikulu daného oboru (typicky např. předměty zaměřené na mental health nebo public health témata atd.) jako doplnění učiva nebo prostě jako tematické ukotvení prevence a nabídnutí základní perspektivy a pojmů a definic. Modul zde reprezentuje přibližně 2 nebo 3 ECT kredity (doporučeno) a může takto tvořit součást jakéhokoli většího předmětu. (b) druhou možností je použití on-line modulu INEP 40 University jako zcela samostatného předmětu v rozsahu 40 hodin s ohodnocením 2 ECT kredit (doporučeno) a použít jej takto pro kurikulum daného oboru jako samostatný a samonosný předmět v on-line formě (self-led).
Odkazy