zouharova 23.01.2024

Projekt INEP

321


INEP on-line vzdělávací platforma byla vytvořena díky mezinárodní spolupráci týmu pracovníků Univerzity Karlovy s kolegy z různých partnerských univerzit a vzdělávacích institucí, mezinárodních Agentur (jako je EMCDDA, UNODC, WHO a další) a klíčových partner projektu jako je Intrnational Society of Substance Use Professionals (ISSUP), International Consortium of Universities on Drug Demand Reduction (ICUDDR) a dalších. Jde o společný dlouhodobý projekt na neziskové bázi, který má společný cíl zajistit maximální dostupnost kvalitního vzdělávání pro profesionály v prevenci.


315


322

 

Prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Hlavní autor INEP

Roman je profesorem pro obor psychologie zdraví, působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V minulosti působil jako NIDA H. H. Humphrey Fellow na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA. Je školitelem doktorandů, působí v různých oborových radách na UK i mimo ni, je garantem bakalářského studijního programu oboru adiktologie. Kromě zájmu v tématech farmakoterapie poruch spojených s užíváním metamfetaminu a opioidů se věnuje výzkumu a aplikacím eHealth a mHealth v léčbě látkových a behaviorálních závislostí. V poslední době se zajímá o využití dat z národních zdravotních registrů. Dlouhodobě se angažuje v oblasti prevence rizikového chování. Je držitelem několika ocenění, např. prestižní ceny Cena Arnošta z Pardubic nebo ceny Leading European Prevention Science Practitioner odborné společnosti EUSPR (The European Society for Prevention Research). Byl řešitelem, spoluřešitelem nebo členem týmu kolem 50 tuzemských i mezinárodních grantových projektů podporovaných (TAČR, GAČR, AZV, Evropskou komisí, vč. EU Horizon, NIDA NIH USA, Colombo Plan, Norges forskningsråd aj.). Je CEO a spoluzakladatelem startupu Adiquit.


323

 

 

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Vedoucí pracoviště a financování INEP

Klinický psycholog a psychoterapeut. Absolvent jednooborové psychologie na FF MU v Brně a postgraduálního studia na FF UP v Olomouci. V roce 2005 byl na Palackého Univerzitě v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie a v roce 2012 byl jmenován profesorem Karlovy univerzity taktéž pro obor klinická psychologie. Po sloučení Centra adiktologie PK a Oddělení pro léčbu závislostí VFN (U Apolináře) vznikla samostatná Klinika adiktologie (leden 2012), kde doposud vykonává funkci přednosty kliniky. Od roku 2008 působí kontinuálně ve funkci proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro nelékařské studijní programy. V letech 2016-2018 působil ve funkci prezidenta Mezinárodní asociace editorů adiktologických časopisů (ISAJE). V roce 2016 se stal zakládajícím členem mezinárodní asociace univerzit vzdělávajících adiktology (ICUDDR), kde byl v roce 2017 po řádné registraci této mezinárodní organizace zvolen jejím historicky prvním prezidentem. Od roku 2021 působí jako člen správní rady agentury International Society of Substance Use Professionals (ISSUP). Je členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze a v letech 2018-2022 působil jako člen vědecké rady ministra zdravotnictví ČR. Podrobnější údaje a publikační práce zde.

 

Odkazy